Ga naar hoofdinhoud
terug naar overzicht

Vlaamse Overheid - Agentschap Zorg & Gezondheid

Communicatie E-HIS-tool

Ga naar de inhoud
Lijst
Vlaamse Overheid - Agentschap Zorg & Gezondheid
Overheid
Copywriting Strategie Animatie

De Environment Health Impact Simulator (E-HIS) is een tool die de luchtkwaliteit en geluidshinder in de publieke ruimte linkt aan gezondheidsdata, én er bovendien nog de kosten van berekent die dit met zich meebrengt voor de maatschappij. Het gebruik van de tool vergt inzicht in de enorme hoeveelheid beschikbare informatie, de nodige achtergrondkennis en wetenschappelijke randvoorwaarden. Dit is meteen ook de uitdaging: ook niet-professionals moeten vlot met de tool overweg kunnen. We hebben de tool helder gevisualiseerd en gecommuniceerd, een stuk vindbaarder gemaakt en de doelgroep zo geënthousiasmeerd om ermee aan de slag te gaan.

Complex? Niet voor onze copywriter.

Geef toestemming om marketing cookies op te slaan om deze video weer te geven.

Hoe overtuig je lokale ambtenaren zonder specifieke achtergrond in milieu-effectenrapportering? Stapsgewijs. Eerst hebben we een focusgroep samengesteld met MER-deskundigen en niet-professionals. Drie vragenrondes later lag er een ‘instapversie’ van de E-HIS tool, met minder jargon, meer visualisatie, pop-up vensters met toelichting, een eenvoudig rapportagesjabloon ... Volgende stappen: script voor het instructiefilmpje, webpagina, persbericht, inspirerende video ... Kortom, strategie en copywriting zoals het hoort: helder, gestructureerd, eenvoudig. 

Graag meer weten?