Ga naar hoofdinhoud
terug naar overzicht

Een nieuwe benadering van corporate branding

10 nov. 2023

We kunnen er niet altijd de vinger op leggen, maar één ding is zeker: belangrijke verschuivingen zijn voelbaar. Heikele thema’s als klimaatverandering, migratie, sociale media, racisme burgerschap, de crisis van de neoliberale orde … typeren onze voortdurend veranderende tijd.

Ga naar de inhoud

Impact op communicatie

In zijn essaybundel ‘Verschuivingen’ verwoordt Stefan Hertmans het als volgt: “Dit is een tijd van overgang naar iets wat we nog maar heel
gedeeltelijk beginnen te gebrijpen. Allemaal zijn wij getuigen, ook al weten we slechts heel gedeeltelijk waarvan; in elk geval van onze
moeilijk te ontcijferen actualiteit – en de verschuivingen die we elke dag voelen zonder ze te kunnen duiden.”

Genoemde verschuivingen hebben ook een invloed op het communicatievak. Tal van instrumenten waarmee professionele dienstverleners in reclame, design en corporate communicatie de positionering van bedrijven ondersteunen, verliezen hun vroegere effectiviteit. En áls ze al impact hebben, is die van korte duur. De vertrouwde methodes en technieken leiden niet meer tot een gewenste uitwerking.

De tijd dat organisaties zich konden verschuilen achter hun merk, is voorbij. Steeds meer burgers nemen geen genoegen met een marketingboodschap, maar vragen om verantwoording. Ze eisen integriteit, transparantie en dialoog. Bedrijven en organisaties die de werkelijkheid ontkennen, ombuigen of mooier maken dan ze is, worden steeds sneller doorzien en versterken de roep om ethiek.

Bedrijven staan onder een toenemende druk van ngo’s, consumenten en investeerders. Steeds meer wordt waarde gehecht aan duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Ethiek zal de dominante factor worden in het volgende decennium en vraagt organisaties te handelen vanuit hun identiteit, hun collectieve ambitie. Hoe speel je als bedrijf of organisatie in op deze verschuivingen?

Download het volledige inzicht hier



Geschreven door