Stad Gent

Belmundo 2016 - 2021

belmundo.gent

Belmundo is een jaarlijks activiteitenfestival in Gent rond internationale solidariteit. Karakters draagt bij met een volledige mediamix. Be a paard of this years' s system change.

Elk jaar stelt het Vredeshuis een nieuw Belmundo-thema voor. Telkens breed en gewichtig, zoals water, economie, vrede, migratie, gender en dit jaar: verandering. We nemen nooit een stelling in, maar visualiseren het thema op een spitsvondige manier voor een groot publiek. Altijd compleet van raamaffiches tot billboards, programmabrochures en POS-materiaal. Bij elk thema verliezen we onszelf in de zoektocht naar een verrassend communicatiemiddel. Zo deelden we al waterflessen uit, ontwierpen we een kaketoe-variant op duivenringen en maakten we een echt Belmundo-paspoort om af te stempelen per activiteit. Deze festivaleditie verplaatsen we naar een digitale omgeving. Daarnaast creëerden we een praktische website voorzien van dynamische animaties die aansluiten bij een nieuwe digitale strategie.  

Gelijkaardige cases